Jaunumi

Paaudžu integrācijas šķēršļi darba vietā - vērtību segregācija

Ilze Boitmane

Publicēts: 15.12.2023.

Paaudžu integrācijas šķēršļi darba vietā - vērtību segregācija

Paaudžu integrācijas šķēršļi darba vietā - vērtību segregācija

Runājot par dažādu paaudžu darbinieku uzvedību, vērtībām un integrāciju darba vietā, var izšķirt dažādu paaudžu vērtības un uzvedību. Kopumā vērtējot darba tirgū esošās paaudzes, kas ir BB, X, Y, Z, labākas sadarbības iespējas pastāv starp tuvāk esošām paaudzēm, kur šie sadarbības un vērtību aspekti nav tik atšķirīgi. Pēdējā laika aktuālākie jautājumi skar tieši jaunāko paaudžu integrāciju, jo, piemēram, dažu laikā darba tirgū dominēs Y un Z paaudzes pārstāvji, tāpēc tieši par šīm paaudzēm daudz runā pēdējo gadu laikā.

Mazliet vēlamies ieskicēt dažādu paaudžu salīdzinājumu, ko veikuši zinātnieki, un, kas parāda kopīgo un atšķirīgo.

1) BB - Dzīvo, lai strādātu! 2) X - Strādā, lai dzīvotu! 3) Y - Strādā ar baudu! 4) Z - Dzīvo un bauda!

Pievienojam pētījuma "Gen Z: An Emerging Phenomenon" Gopal P. Mahapatra1, Naureen Bhullar and Priyansha Gupta, veikto salīdzinājumu pa paaudzēm, kas dos ieskatu paaudžu plaisas rašanos. Salīdzinājums parāda, cik būtiski atšķiras paaudžu vērtības, uzvedība un fokuss darba vietā. Jāsecina, ka senākās paaudzes un pēdējās paaudzes nekad nespēs sadarboties, jo pasaules un lietu redzējums ne tik vien atšķiras, bet šīs paaudzes varētu būt savstarpēji naidīgi noskaņotas. Protams, te vieta pētījumiem, vai starp šīm paaudzēm vispār iespējama sadarbība?

BB Gen.pdf

iWork

Saņemiet jaunākās ziņas un rakstus par personāla atlasi, cilvēkresursiem un psiholoģiju.