Pakalpojumi Darba devējiem

Personāla Atlase Un Darbinieku Piesaiste

01

Darbinieku atlase un piesaiste

Darbinieku atlase ietver darba vakanču izsludināšanu plašam kandidātu lokam, bieži vien izmantojot darba sludinājumus un tiešsaistes platformas. Personāla atlase ietver aktīvu darbinieku meklēšanu un konkrētu personu uzrunāšanu, bieži vien izmantojot profesionālos un personīgos sakarus. Darbinieku piesaisti parasti izmanto augstākā līmeņa vai specializētiem amatiem, kur potenciālo kandidātu loks ir mazāks.

01

Darba prasību analīze

Sadarbība ar jūsu komandu, lai izstrādātu darba profilu un prasības.

02

Resursu plānošana un kampaņas palaišana

Darbinieku atlases procesa plānošana un īstenošana, tostarp darba sludinājumu veidošana un labāko avotu atlase sludinājumu izvietošanai.

03

Sākotnējā pārbaude

CV un pieteikumu apkopošana un analīze, interviju veikšana pa tālruni un personīgo interviju plānošana ar piemērotākajiem kandidātiem.

04

Intervēšana un izvērtēšana

Kandidātu interviju organizēšana. Interviju un kandidātu kompetenču novērtēšana.

05

Fināla testēšana un verifikācija

Dažos gadījumos iWork veic testus vai prasmju pārbaudi fināla kandidātiem.

06

Konsultācijas par darba līgumiem

Nepieciešamības gadījumā mēs sniedzam konsultācijas par darba līguma pārrunām.

07

Garantijas periods

Mēs uzturam ciešu saziņu ar jūsu uzņēmumu un jauno darbinieku garantijas periodā (parasti 3 mēneši), lai nodrošinātu veiksmīgu integrāciju un darba uzsākšanu.

02

Personāla vadības konsultācijas

Mūsu klienti uzticas mūsu kompetencei un zināšanām šajā jomā, kas gūtas, pateicoties ilggadējai pieredzei. Galvenās jomas, kurās mēs konsultējam uzņēmumus:

Atalgojuma un bonusu uzlabošana un izpēte

Darbinieku motivācijas sistēmas un iekšējie atalgojuma jautājumi

Uzņēmuma pārstrukturēšanas personāla aspekti

Darba attiecību izbeigšanas pārvaldība un atbalsts

Cilvēkresursu administrēšana un dokumentācija

Palīdzība darbā pieņemšanas procesā un novērtēšanas procesa organizēšana uzņēmumiem, kuriem ir pastāvīgas darbā pieņemšanas vajadzības.

03

Kandidātu testēšana

Mēs piedāvājam kandidātu testēšanu uzņēmumiem gan personāla atlases projektu ietvaros, gan pēc pieprasījuma kā individuālus projektus. Mēs piedāvājam dažādas testēšanas metodes, tostarp personības, spēju testus un motivācijas izpēti. Mūsu komanda sniegs visaptverošu rezultātu kopsavilkumu un ieteikumus, pamatojoties uz mūsu pieredzi darbā atlases un karjeras konsultāciju jomā.

Personības

Personības

Kāds ir kandidāta personības tips?

Iemaņas un spējas

Iemaņas un spējas

Kandidāta stiprās un vājās puses

Vērtības

Vērtības

Kas motivē kandidātu?

Profesionālās intereses

Profesionālās intereses

Kas ir kandidāts kā personība?

04

Vadītāju Atlase

Mūsu plašā pieredze un kompetence ļauj mums meklēt dažāda līmeņa vadītājus (ieskaitot augstākā līmeņa vadītājus).

Piekļuve plašam vadītāju tīklam

Visaptverošs atbalsts visā darbā pieņemšanas procesā, sākot no personāla atlases līdz pieņemšanai darbā

Augsti kvalificētu kandidātu identificēšana nodaļu un augstākā līmeņa vadītāju amatiem

Konfidencialitāte un diskrētums meklēšanas un darbā iekārtošanas procesā

Citi pakalpojumi

Kandidātu garais saraksts

Kandidātu garais saraksts

Apmācības un semināri

Apmācības un semināri

Aprūpētais darba uzteikums (Outplacement)

Aprūpētais darba uzteikums (Outplacement)

Atrodiet savu sapņu kandidātu, izmantojot ātru un budžetam draudzīgu veidu, kā paplašināt potenciālo darbinieku loku.

I-Work piedāvā kandidātu garo sarakstu (Long List) - ātru un efektīvu personāla atlases pakalpojumu uzņēmumiem, kuriem ir zems kandidātu skaits vai kuri meklē papildu kandidātus. Mūsu speciālisti atlasa kandidātus no mūsu datubāzes, iesniedz darba piedāvājumus un veic īsu telefona interviju. Kandidāti tiek nosūtīti uz uzņēmumu. Šis pakalpojums ir salīdzinoši lēts, bet ar risku, ka kandidāti būs nepiemēroti, jo novērtējums ir virspusējs.

Mūsu kaislība iWork ir piedalīties jēgpilnu karjeru un pilnvērtīgas darba vides veidošanā. Strādāsim kopā, lai nodrošinātu izaugsmi.

CEO iWork

Atradīsim labākos darbiniekus jūsu uzņēmumam

😉 P.S. Maksājiet tikai pēc tam, kad esat intervējuši, pārbaudījuši un pieņēmuši darbā kandidātu.